Zakończenie działalności EuroDelta Consulting

Szanowni Klienci,


Informujemy, iż z przyczyn osobistych w 2013 roku firma dor... :: więcej

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2012 roku
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.2 „Wspiera... :: więcej

Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca:: więcej

Nabór wniosków do Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogłoszony!
Na konferencji prasowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosili ter... :: więcej

Nabór wniosków do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka - rozpoczęty!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości- Instytucja Wdrażająca- w terminie od 29 sierpnia do 30 września będzie ... :: więcej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w Komisji Europejskiej
29 lipca  2011 r. rozpoczął się proces notyfikacyjnysieci szerokopasmowej Polski Wschodniej. To pierwszy tego ty... :: więcej

Konkurs PO IG 6.1 Paszport do eksportu
Ogłoszono nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 - II runda w ramach
Programu Operacyjnego Innowac... :: więcej

Nabór wniosków do Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogłoszony!

Na konferencji prasowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosili termin naboru wniosków do Działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W tym roku wnioski o przyznanie takiego wsparcia będzie można składać od 26 września do 7 października w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Tomasz Kołodziej Prezes Agencji podkreślił, że na taką pomoc przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda zł. Przypomniał również, jakie są zasady przyznawania wsparcia  z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Pomoc adresowana jest do osób lub firm, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielana na projekty, po realizacji  tórych zostaną utworzone nowe miejsc pracy. W przypadku, gdy powstanie jedno nowe stanowisko pracy, będzie można otrzymać 100 tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy - 200 tys. zł.,  a trzech lub więcej - 300 tys. zł. Wysokość wsparcia przyznanego przez ARiMR może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy nie mają własnych pieniędzy na realizację takich przedsięwzięć, mogą wystąpić o przyznanie zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy. Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji.