Cennik

Cennik usług świadczonych przez biuro doradcze EuroDelta Consulting obowiązujący od 01.06.2011 roku


Rodzaj usługi Wysokość i forma wynagrodzenia
Konsultacje/doradztwo
 • Pierwsza konsultacja dla nowego klienta jest nieodpłatna (1 godzina);
 • Cena za każdą kolejną godzinę konsultacji (doradztwa) wynosi 100zł/godzinę netto;
 • Sporządzenie pisemnego raportu dot. możliwości aplikowania o dotację przez firmę/ organizację/ instytucję – 300zł netto/ raport
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu unijnego Wniosek o dofinansowanie wraz z Biznesplanem dla przedsiębiorców dot. projektów inwestycyjnych (RPO, POIG, PROW)
 • Cena wynosi od 2 500 zł netto za przygotowanie wniosku + premia od uzyskanego dofinansowania (2-7%);
 • Cena jest uzależniona od wartości i specyfiki projektu inwestycyjnego oraz terminu złożenia wniosku
Wniosek o dofinansowanie dla przedsiębiorców dot. projektów w zakresie gospodarki elektronicznej (e-usługi – POIG 8.1, 8.2)
 • Cena wynosi od 4 000 zł do 6 000 zł netto za przygotowanie wniosku + premia od uzyskanego dofinansowania (3-5%);
 • Cena jest uwarunkowana wartością projektu oraz terminem złożenia wniosku
Wniosek o dofinansowanie oraz Plan rozwoju eksportu dla przedsiębiorców dot. eksportu (POIG 6.1)
 • Cena wynosi 2 000 zł netto za przygotowanie wniosku;
 • Cena wynosi 12 500 zł netto za opracowanie Planu rozwoju eksportu
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL – projekty szkoleniowo-doradcze
 • Cena za sporządzenie wniosku o dofinansowanie dla projektu o wartości do 50 tys. zł - 1 500 zł netto + premia od uzyskanego dofinansowania ustalana indywidualnie;
 • Cena za sporządzenie wniosku o dofinansowanie dla projektu o wartości powyżej 50 tys. zł – 2 000 zł netto + premia od uzyskanego dofinansowania ustalana indywidualnie
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POWT – projekty dot. współpracy transgranicznej, projekty partnerskie
 • Cena za sporządzenie wniosku o dofinansowanie w zakresie współpracy transgranicznej wynosi od 2 500 zł netto + premia od uzyskanego dofinansowania ustalana indywidualnie;
 • Cena za sporządzenie wniosku o dofinansowanie w zakresie projektów partnerskich w ramach innych programów operacyjnych wynosi od 3 000 zł netto + premia od uzyskanego dofinansowania ustalana indywidualnie;
 • Cena jest uzależniona od wartości projektu, liczby partnerów oraz terminu złożenia wniosku
Wniosek i Biznesplan dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (START-UP)
 • Cena za przygotowanie Biznesplanu wynosi 1 500 zł netto;
 • Cena za przygotowanie wniosku o dofinansowanie wynosi 500 zł netto
Wniosek o dofinansowanie wraz ze Studium wykonalności projektu dla jednostek samorządu terytorialnego/jednostek publicznych – dot. projektów infrastrukturalnych
 • Sporządzenie Studium wykonalności projektu – cena od 10 000 zł netto;
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie – cena od 2 000 zł netto
Rozliczanie pozyskanych dotacji (obsługa finansowo-sprawozdawcza) Sporządzanie wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą
 • Cena za rozliczenie projektu inwestycyjnego (RPO, POIG, PROW) wynosi od 2% uzyskanego dofinansowania i jest uzależniona od liczby dokumentów księgowych oraz czasu trwania inwestycji;
 • Cena za rozliczenie projektu szkoleniowego/doradczego (POKL) wynosi od 4% do 6% uzyskanego dofinansowania i jest uzależniona od liczby dokumentów księgowych, liczby uczestników projektu (liczby beneficjentów) oraz występowania pomocy publicznej w projekcie (dodatkowe sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej do UOKIK);
 • Cena za rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 500 zł netto.

Uwaga! W przypadku krótkich terminów realizacji zlecenia cena może być wyższa nawet o 100%! Krótki termin zlecenia to mniej niż 30 dni do planowanego terminu złożenia wniosku.