Inwestycje w innowacje, e-usługi, export

Wsparcie z funduszy unijnych w szczególny sposób skierowane jest do tych obszarów gospodarki, które najbardziej przyczyniają się do podwyższenia konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Takimi obszarami są:

INNOWACJE

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO)
  Działanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

E-USŁUGI

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
  Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
  Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

EKSPORT

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
  Działanie 6.1 Paszport do eksportu