Dotacje dla mikro, małych i średnich firm

Ważną dziedziną wsparcia funduszy unijnych jest rozwój gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw z grupy mikro, małych i średnich. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat dostępnych programów pomocowych dla MSP:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
    Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw