Usługi

Od wielu lat wspieramy naszych Klientów w realizacji projektów. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom oraz odpowiadając na przedstawiane potrzeby oferujemy następujące usługi:

 • Wniosek o dotację i procedura aplikacyjna - na podstawie pomysłu naszego Klienta opracowujemy projekt, który jest podstawą przygotowania wniosku o dotację, studium wykonalności lub biznes planu wraz z wszystkimi załącznikami, uzupełniamy dokumentację w procesie jej oceny przez właściwe jednostki.
 • Studium wykonalności - przygotowujemy studia wykonalności dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć, które mogą być podstawą do wnioskowania o dotacje, oceny rentowności planowanych inwestycji, do zdobywania partnerów strategicznych/finansowych i inwestorów czy pozyskiwania finansowania projektów.
 • Biznes plan - przygotowujemy biznes plany dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć, które mogą być podstawą do wnioskowania o dotacje, oceny rentowności planowanych inwestycji, do zdobywania partnerów strategicznych/finansowych i inwestorów czy pozyskiwania finansowania projektów.
 • Weryfikacja projektu – weryfikujemy i poprawiamy przedstawione nam projekty, przygotowujemy raport o zgodności dokumentacji aplikacyjnej z wytycznymi.
 • Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej – pomagamy zaktualizować dokumentację aplikacyjną przed podpisaniem umowy o dotację.
 • Analiza finansowa i ekonomiczna – opracowujemy analizę finansową oraz ekonomiczną planowanych projektów.
 • Odwołania/protesty – przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych.
 • Zarządzanie projektami - zarządzamy projektami finansowanymi z dotacji unijnych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie dotacji - zajmujemy się sprawozdawczością projektową, przygotowujemy wymagane raporty z realizacji projektów oraz wnioski o płatność – niezbędne do rozliczenia projektów i wypłacenia dotacji.
 • Audyt projektów – Prowadzimy audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z dotacji unijnych i pozaunijnych.
 • Specjalistyczne szkolenia – organizujemy specjalistyczne, przygotowywane na indywidualne zamówienie szkolenia z zakresu dotacji unijnych.
 • Partnerstwo – wykorzystując geograficzny zasięg naszej działalności pomagamy w budowaniu sieci współpracy i poszukiwaniu partnerów dla projektów krajowych i międzynarodowych

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc oraz skontaktuj się z naszymi konsultantami.