Nasze projekty

Przegląd niektórych projektów przygotowanych, zarządzanych i rozliczanych przez biuro doradcze EuroDelta Consulting:


- INWESTYCJE W TURYSTYCE I REKREACJI


Zakład Usługowy MAX, Maksymów Adam, Jarnołtówek
„Wzrost atrakcyjności Jarnołtówka poprzez ogólnodostępny kryty basen i poprawę bazy noclegowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.4.1 „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”

Okres realizacji: VIII 2008 – XII 2010
Dofinansowanie: 2 295 245 PLN
www.maxjar.pl

DWÓR ZAWISZY Mirosław Plewiński, Dylaki k/Turawy
„Rozbudowa Ośrodka DWÓR ZAWISZY poprzez powiększenie bazy hotelowo-gastronomicznej i wprowadzenie nowych form rekreacji”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.4.1 „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”
Okres realizacji: I 2010 – VII 2012
Dofinansowanie: 2 379 750 PLN
www.dwor-zawiszy.pl

PINKAWA URSZULA, Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne, Jemielnica
„Budowa centrum Gastronomiczno-Rekreacyjnego OSWALD ARENA”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.4.1 „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”

Okres realizacji: II 2009 – I 2011
Dofinansowanie: 1 890 537,60 PLN
www.oswaldarena.pl

PINKAWA URSZULA, Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne, Jemielnica
„Rozbudowa Centrum OSWALD ARENA w Jemielnicy poprzez stworzenie bazy noclegowej i rozszerzenie oferty rekreacyjnej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.4.1 „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”
Okres realizacji: I 2011 – VII 2012
Dofinansowanie: 1 274 000 PLN
www.oswaldarena.pl


- PROJEKTY PARTNERSKIE i SZKOLENIOWE


Uczniowski Klub Sportowy Football Academy, Opole- LIDER
Fotbalovy klub Jesenik - PARTNER
"Dziecięca piłka bez granic"
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2007-2013
Fundusz Mikroprojektów

Okres realizacji: VIII 2011 – X 2011
Dofinansowanie: 20 300 EUR
www.footballacademy.pl

Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej, Opole - LIDER
Jesenicka Rozvojova o.p.s., Jesenik - PARTNER
„Zielone Gościńce – sieć turystyki wiejskiej oparta na dziedzictwie kulturowym regionu Opolszczyzny i Jeseników”
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2007-2013
Działanie 22.2.2 „Wspieranie rozwoju turystyki”

Okres realizacji: IV 2009 – IX 2010
Dofinansowanie: 200 000 EUR
www.zielonegoscince.pl

Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej, Opole - LIDER
Stowarzyszenie „Na Tej Samej Łodzi”, Jesenik - PARTNER
„Śląski Turniej Kulinarny, Czechy-Polska”

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2007-2013
Fundusz Mikroprojektów, Euroregion Pradziad
Okres realizacji: V 2010 – VIII 2010
Dofinansowanie: 25 474,50 EUR
www.slaski-turniej-kulinarny.pl


- ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW


ARTBORO R. Łacna, P. Kaliński –S.C., Opole
„Utworzenie publicznej sieci punktów dostępu do internetu dzięki wykorzystaniu Web-kiosków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”
Okres realizacji: I 2007 – VII 2009
Dofinansowanie: 263 659,20 PLN
www.web-kiosk.eu

EGA CNC Szymon Adamus, Strobice
„Wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki kamienia metodą CNC poprzez zakup centrum obróbczego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”
Okres realizacji: V 2009 – III 2010
Dofinansowanie: 345 150 PLN

P.H.P.U. CEZETA Rajmund Czok, Strzelce Opolskie
„Rozszerzenie zakresu robót budowlanych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”
Okres realizacji: V 2010 – VII 2010
Dofinansowanie: 126 000 PLN

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ Krzysztof Lenartowicz, Trzebina
„Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości oferowanych produktów drzewnych poprzez zakup nowych urządzeń”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Okres realizacji: 2010 r.
Dofinansowanie: 47 300 PLN

- PROJEKTY INNOWACYJNE


CLIMBEX S.A., Brzezie k/Opola                     
„Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii do specjalistycznego czyszczenia przemysłowego”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Okres realizacji: VII 2010 - XII 2012
Dofinansowanie: 8 373 000 PLN
www.climbex.pl

CLIMBEX S.A., Brzezie k/Opola
„Innowacyjny system wysokociśnieniowego czyszczenia przemysłowego z zastosowaniem technologii separacji faz”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach”

Okres realizacji: V 2009 – XII 2009
Dofinansowanie: 1 381 800 PLN
www.climbex.pl

PPHU STALMET Jerzy Wiszniewski, Strzelce Opolskie
„Linia technologiczna do wstępnej obróbki blach grubych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach”
Okres realizacji: VII 2010 – XII 2011
Dofinansowanie:  980 400 PLN
www.metal-b2b.eu


- ROZWÓJ EKSPORTU


CLIMBEX S.A., Brzezie k/ Opola
„Uruchomienie działalności eksportowej w zakresie specjalistycznych usług czyszczenia przemysłowego”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Okres realizacji I etap: 07.2009 - 09.2009,
Dofinansowanie: 9 600 PLN;
Okres realizacji II etap: 01.2012 - 12.2013,
Dofinansowanie: 200 000 PLN
www.climbex.pl

SZWEDO GROUP
„Rozwój działalności eksportowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Okres realizacji I etap: 10.2009 - 12.2009.
Dofinansowanie: 10 000 PLN;
Okres realizacji II etap: 09.2010 - 09.2012,
Dofinansowanie: 199 901 PLN
www.szwedogroup.eu


- ROZWÓJ E-BIZNESU


PLANUJPRACE.PL
„Wprowadzenie na rynek serwisu i aplikacji internetowej PLANUJ PRACĘ jako narzędzia do organizacji pracy zmianowej”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Okres realizacji: I 2010 – XII 2011
Dofinansowanie: 123 088,50 PLN
www.planujprace.pl

UX Security
„Stworzenie systemu autoryzacyjno-autentykacyjnego do obsługi krytycznych operacji on-line”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Okres realizacji: 07.2011 - 06.2013
Dofinansowanie: 481 600 PLN
www.uxsecurity.com

- PROJEKTY INSTYTUCJI MEDYCZNYCH


NZOZ Sanitas S. C., Brzeg
„Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla NZOZ Sanitas S.C. w Brzegu”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Działanie 5.2.2 „Ambulatoryjna opieka medyczna”
Okres realizacji: IX 2009 – I 2010
Dofinansowanie: 248 954,99 PLN